Posts

Showing posts from March, 2013

Emili Kar (Emily Carr)

Image
Biography http://www.famouscanadians.org/emily-carr/ Kanadska ikona, slikar i pisac  –   ekscentrična, divlja, sklona psovkama, impesionizmu, nikotinu, Indijancima, totemima, drveću, šumama, kanuima, misionarenju, avanturizmu, nekonvencionalnom ponašanju, kršu, neobičnim kućnim ljubimcima, ispovednoj prozi, ličnom trojstvu (priroda, umetnost, Bog). I pored univerziteta u svetu, muzeja, biblioteka, kulturnih ustanova i avangardnih pokreta u slikarstvu koji nose ime Emili Kar, nama je ona gotovo nepoznata. Možda  bi  se ljudima sa ovih prostora najlakše mogla predstaviti romanom "Šumski ljubavnik"   spisateljice Suzan Vriland.  Jednog dana, uz pomoć suptilnijeg prevodioca, koji poznaje istoriju i običaje kanadskih Indijanaca možda ćemo čitati knjige koje je sama  Emili napisala koristeći se ponekad rečima pozajmljenim od plemena sa kojima je gotovo  živela.   *** »Šumski ljubavnik« je roman o Emili Kar, kanadsk