Posts

LULU - eBook - Aurorino srce

Image
  eBook - AUROR INO SRCE - LULU BOOKSTORE https://www.lulu.com/shop/slavica-trajkovi%C4%87/aurorino-srce/ebook/product-mj2gwy.html?q=&page=1&pageSize=4 1.                                                                             2.                                                                                3.                                                                                                         Aurorino srce / detalj Recenzent Marko Despotović   Knjiga je islustrovana reprodukcijama umetničkih dela slikarke Emili Kar   ISBN 86-906903-0-1 BEOGRAD, 2005.   Recenzija   Poezija je , ve ć odavno , postala svakodnevni emotivni medijum , pristupa č an svakom , ko ž eli da neobi č nim jezikom i kroz umetni č ko nadahnu ć e do ž ivljava li č na i svetska zbivanja . Neminovna posledica svrgavanja poezije s olimpskog pijedestala , iz sfera bo ž anske posve ć enosti i misti č ne nedodirljivosti , jeste hiperpro