Posts

LULU - eBook - Slobodna i mrtva

Image
              eBook - SLOBODNA I MRTVA -  LULU BOOKSTORE  Jasnoću i iskrenost koja izvire iz poezije Slavice Trajković možemo posmatrati kao umetničko traganje za izlazom iz lavirinta. Minotaurov lavirint iz starogrčke mitologije u svom središtu traži živo biće koje se ne plaši da korača pomenutim prostorijama zato što je svesno da postoji izlaz. Na kraju, izlaz je pronašla Arijadna. Umetnost ulaza i izlaza proizlazi iz putovanja po lavirintu sopstvene duše u kome su iznanađenja samo prepreke na putu koje je neophodno savladati. Otuda ova poezija uzrokuje šok, što zapravo podstiče pobunjenički odnos prema utvrđenom poretku stvari neprijateljski nastrojenom u odnosu na pesnikinjinu volju. Zato je ova poezija prevashodno sazdana od bola. Slavica Trajković insistira na upečatljivim slikama i poseduje istančan osećaj za atmosferu. Pesnikinjina lirska dramaturgija oslonjena je na tradiciju jedne od najmlađih umetnosti – filma. Svakodnevni okviri i opora realnost u kojoj dani predstavljaj

Payhip: Audio knjiga - PDF knjiga - Mala priča o zavođenju

Image
Audiobook - Mala priča o zavođenju   eBook - Mala priča o zavođenju „ Mala priča“ se, zapravo, po definiciji, razlikuje od „velike priče“ utoliko što u njoj naoko nema heroike, velikih tema, sudbinskih lomova koji se tiču čitavih epoha... već je sve kamerno, stišano, svedeno na prostor doma, sobe, tavanice, stepeništa koje škripi, smešteno u razmere porodičnog vidokruga i odnosa senzibilne devojčice, potom devojke u odrastanju, s majkom, ocem, nanom, tečom, tetkom i drugima, sve do pojave stranca... Roman koji se čita tako reći u dahu, ali i nad čijim pojedinim prizorima i slikama valja da se zastane, da se sačeka da se one razlože i, iznova, natalože u nama. Slavica Trajković je, naime, poput velikog Albera Kamija sklona dočaravanju ne samo otuđenog ambijenta već i unutrašnje otuđenosti. RECENZIJE

EyeEm: Fotografija u službi poezije

Image
      Po predanju, ako se čovek dovoljno dugo trudi da nađe put ka nečemu sanjanom i nepoznatom, napokon će ga naći. Već sam digla ruke od opštih istina pomirena s tim da je feleričnost mog karaktera neizlečiva i da ću umreti trudeći se uludo. Mogla sam da vidim sebe kako u sedamdesetoj preturam po amaterskom programu za obradu fotografija, dok smrt sedi na mom krevetu i čeka da me obori „cinema effect“. Ne sećam se kako mi se desio sajt EyeEm. Na ovom sajtu možete slobodno da postavljate fotografije. Većina tih fotografija zadovoljiće kriterijume i proći dalje — da jednom bude pregledana od strane administratora. Prava istina je da se administratori, posle prvog gledanja, neće vratiti — fotografije nisu dovoljno dobre da bi na njih postavili cenu. Ako su jako dobre, mogu ih poslati na renomirane sajtove sa kojima sarađuju. Prvi šok sam doživela kada su jednu od mojih fotografija izdvojili i poslali sajtovima koji su mi nedostupni. Morate imati profesionalni fotoaparat da

Mi: Decembarski ljudi i decembarske mačke

Image
    Svi smo rođeni u decembru - moj unuk, naša mačka, i ja.  Mi ne verujemo previše u astrologiju, međutim, volimo da se ustrelimo makazama. Volimo da se šišamo kako mi hoćemo i kada se nama hoće. Poriv ka makazama i tek jednom otfikarenom pramenu… ako ne može više od toga - to je, prosto, jače od nas.