Posts

Showing posts from July, 2018

Možda je čak i podesno... ;)

Trebalo mi je dvadest godina da odgonetnem sažaljiv pogled koji mi je u gimnaziji uputila profesorka psihologije kada sam joj rekla da čitam Rusoovu knjigu “Emil ili O vaspitanju”. Ali kako je napisao moj omiljeni pisac i istoričar Danijel Borstin: lične zablude uobličile su modernu književnost.   STVARAJUĆI SVOJE JA   Umetnost istinoljubivosti: Ispovesti   Kako nikakav trag o Rusoovoj deci nije pronađen, izuzev njegovih pisama i u   Ispovestima,   neki biografi sumnjaju u njihovu verodostojnost. Možda je, neki pretpostavljaju, Ruso jednostavno izmislio svoj podmladak da bi opovrgnuo glasine o svojoj impotenciji.                                                     Njegov   Emil ili O vaspitanju   insistira na dojenju dece i nudi neke male savete koji pomažu da se razvije individualnost svakog deteta. Obrazovanje uma trebalo bi odložiti, dok bi emocije trebalo gajiti. Ovim će se rukovoditi Džon Djui i ostali pedagozi dvadesetog veka koji dele Rusoovo neprij