Posts

Showing posts from October, 2019

Naslednik Tarkovskog: Andrej Zvjagincev

Image
27.11.2013. wannabemagazine.com Mogli smo videti kako grize palac, na dečji način, u autentičnom, neglumljenom razgovoru. Andrej je drag, čak i kada je nejasan, recimo dok nam otkriva da, u stvari, ne zna šta    junaci njegovog filma rade i postupaju   li oni pravilno ili ne.      Ruski reditelj Andrej Tarkovski, koji je svojim filmovima obeležio 20. vek, gotovo da nije imao konkurenciju u najmlađoj od svih umetnosti. Svi veliki reditelji u prvoj stogodišnjici jedva da su je imali. Bili su to stvaraoci, uvek novi i orginalni, neopterećeni poređenjem. Tako su bar u kreativnom segmentu stvaralaštva mogli da se opuste, oslanjajući se isključivo na sopstvenu individualnost u pionirskom hodu po celuloidnoj traci.       U vremenima kada je gorepomenuta traka odavno smeštena u muzej uspomena, sasvim simbolično, početkom 21. veka, u ostvarenjima kratkog autorskog daha i još kraćeg pamćenja, kada smo se već pomirili sa let